รู้น้อยว่ารู้มาก...

posted on 26 Jun 2009 16:39 by leehyerun

"รู้น้อยว่ามากรู้

เริงใจ

กลกบเกิดอยู่ใน

สระจ้อย

ไป่เห็นชเลไกล

กลางสมุทร

ชมว่าน้ำบ่อน้อย

มากล้ำลึกเหลือ"

So little yet so much

one knows,

Like a frog which grows

in a puddle,

knowing not oceans so

ever vast,

becomes befuddled

by its small world.

 

 

คนบางคนชอบทำเหมือนรู้มาก...

 

 

 

คนบางคนเหมือนกบที่อยู่ในกะลา

คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุด...

 

 

 

คนบางคนทะนงตัวว่าตัวเองเกิดมาชาติตระกูลดี การศึกษาสูง...

 

คนเหล่านั้น...หนึ่งในนั้นมีฉันอยู่ด้วย

 

 

Comment

Comment:

Tweet

เยี่มมาก

#1 By .... (124.120.121.31) on 2011-01-29 18:07